วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีใหม่ๆ...


เอปสันเปิดตัว สไตลัส 2 รุ่นรวด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนาโอยูกิ ซาเอกิ (ขวา) ประธานบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และนายยรรยง มุนีมงคลทร (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ารุกตลาดลูกค้าองค์กรภายใต้ธงแคมเปญ “BE THERE” เปิดตัวเอปสัน สไตลัส โปร 7900 และ 9900 เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 10 สี รุ่นแรกที่มีหัวพิมพ์รุ่นใหม่ รี-เอ็นจิเนียร์ ไมโคร ปิเอสโซ พร้อมโชว์นวัตกรรมสื่อพิมพ์ใหม่ล่าสุด “การพิมพ์บนผ้า” ขยายมิติการตลาดสู่ธุรกิจงานออกแบบและแฟชั่น พร้อมกวาดส่วนแบ่งตลาดโรงพิมพ์และสตูดิโอเพิ่ม ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ เอปสัน ฮอตไลน์ โทรศัพท์ 02-685-9899

Cai ค่ะ....CAI
CAI ย่อมาจาก computer-assisted instruction หรือ computer-aided instruction คำนี้เป็นศัพท์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า “ซีเอไอ” หรือ “การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ซึ่งมักอ้างอิงถึงซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน CAI มีลักษณะเด่นสามประการคือ ประหยัด ได้ผล และฉลาด
มีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด (concept) ของ CAI เช่น Computer-Aided Instruction (CAI), Computer-Based Instruction (CBI), Computer-Aided Learning (CAL), Computer-Based Training (CBT), Computer-Based Education (CBE), Integrated Learning Systems (ILS) และคำอื่นๆ เช่น Intelligent Computer-Assisted Instruction (ICAI), Interactive Knowledge Retrieval systems (ITR) เป็นต้น
นักวิชาการชาวไทยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้แตกต่างกัน ดังนี้:
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน: การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นำเนื้อหาวิชาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยนำบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็นระบบ มาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี: บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก
ผศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง: โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน
สารานุกรมศัพท์การศึกษาและจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช: การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาสังคม ศิลป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งวิชาคอมพิวเตอร์ โดยถือว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในระบบการเรียนการสอนที่สามารถให้ผู้เรียนรู้ผลการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าสื่อประเภทอื่น ยกเว้นสื่อบุคคล

ที่มา: http://gotoknow.org/blog/art-for-edtech/188053
ประเภทของบทเรียน
เราจะเข้าใจ CAI ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาถึงชนิดหรือประเภทต่างๆ ของมัน ซึ่งมีดังนี้:
ฝึกทบทวน (Drill and Practice) ถือว่าทักษะต่างๆที่ได้ถูกนำเสนอมา และการฝึกฝนปฏิบัติต่อไปให้มากขึ้น เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
สอนเนื้อหาใหม่ (Tutorial) กิจกรรมการสอนเนื้อหาใหม่นี้รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลและเพิ่มเติมเป็นงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการฝึกทบทวน (drill and practice) เกมส์ (games) และการจำลองสถานการณ์ (simulation)
แก้ปัญหา (Problem Solving) ซอฟแวร์การแก้ปัญหาสอนทักษะและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
จำลองสถานการณ์ (Simulation) ซอฟแวร์จำลองสถานการณ์สามารถจัดเตรียมสภาพที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง ซึ่งการจำลองไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตจริง หรือไม่เสี่ยงอันตราย
เกมการศึกษา (Educational Game) ซอฟแวร์เกมส์สร้างการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนสูงสุดและเอาชนะคู่แข่งหรือเอาชนะคอมพิวเตอร์ หรือทั้งสองอย่าง
ค้นพบ (Discovery) ซอฟแวร์การค้นพบจัดเตรียมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เฉพาะเจาะจงไปยังแนวความคิดหนึ่งๆ หรือขอบเขตเนื้อหาหนึ่ง และท้าทายผู้เรียนให้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วินิจฉัย และหาค่า โดยยึดการสำรวจข้อมูลของเขาเป็นหลัก
ตัวอย่างบทเรียน
ลองดูตัวอย่างบทเรียน CAI ประเภทสอนเนื้อหาใหม่ (Tutorial) เรื่อง แรงโน้มถ่วงและระบบสุริยะ จัดทำโดย สคูลไทยแลนด์ และดูวีดิทัศน์ประกอบความเข้าใจ
วีดิทัศน์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=UmVQgBWZnAU
ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา CAI แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มคือ:
ภาษาโปรแกรมระดับสูง (high-level languages) เช่น BASIC, Pascal, Logo และ C
ภาษานิพนธ์บทเรียน (authoring languages) เช่น Coursewriter, Pilot และ Tutor
ระบบนิพนธ์บทเรียน (authoring systems) เช่น PHOENIX, DECAL, Icon-Author, InfoWindow, LS1, SOCRATIC และ Authorware
เครื่องช่วยนิพนธ์บทเรียน (authoring utilities) ซึ่งแบ่งออกได้อีกหลายชนิด เช่น lesson shell (ตัวอย่างโปรแกรม: Apple Shell Games), code generator (ตัวอย่างโปรแกรม: Screen Sculptor) และ library routines
สำหรับระบบนิพนธ์บทเรียนของคนไทยที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ โปรแกรมจุฬา C.A.I. ของ นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
การตัดสินเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด หรือการพิจารณาว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณ ขอให้เริ่มคิดเสียก่อนว่า แท้ที่จริงแล้ว มีความจำเป็นเพียงใดที่จะต้องสร้างบทเรียนนั้น บางที บทเรียนที่คุณต้องการ อาจมีวางจำหน่ายอยู่แล้ว และหากว่าไม่มี ก็ขอให้คิดถึงการสร้างบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน เนื่องจากใช้งานง่ายและช่วยประหยัดเวลาได้มากในการพัฒนาบทเรียน ทั้งนี้ ให้เข้าใจว่า บทเรียน CAI โดยทั่วไปที่ใช้สอนได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้น ต้องการเวลาในการพัฒนากว่า 200 ชั่วโมงทีเดียว
การออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional System Design หรือ ISD)
(คลิกภาพเพื่อดูรายละเอียด)การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มา: CAI & E-Learing คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า ADDIE มาบ้าง ADDIE ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หากแต่เป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เราใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเราใช้มันในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเช่นกัน กระบวนการในการออกแบบระบบการเรียนการสอนนี้ ประกอบด้วยการดำเนินงานต่างๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)กำหนดเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องสอน
ขั้นออกแบบ (Design)เลือกวิธีการและวัสดุที่จะใช้ในการสอน จัดระเบียบวัสดุให้อยู่ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล
ขั้นพัฒนา (Developing)ทำให้วัสดุที่จะใช้สำหรับวิธีการที่เลือกมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ขั้นลงมือ (Implementation)ติดตั้งและรัน (install and run) โปรแกรมการสอนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน หรือในสภาพที่ใช้ในการเรียนรู้
ขั้นประเมินผล (Evaluation)ระบุถึงผลลัพธ์ที่ได้ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนที่ต้องการหรือไม่

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเทศที่น่าไปศึกษาต่อที่สุดในโลกค้นหาคำตอบว่าทำไมสก็อตแลนด์จึงเป็นประเทศที่น่าไปศึกษาต่อที่สุดในโลก …
หนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีเยี่ยมที่สุดในโลก
ประเทศแรกในโลกที่มีการจัดตั้งระบบการศึกษาของรัฐ ที่สหรัฐและฝรั่งเศสนำไปเป็นแม่แบบ
ดินแดนในฝันเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
งานวิจัยล้ำหน้า อัตราส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อประชากรสูงกว่าอังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน
เต็มไปด้วยเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป บรรยากาศนานาชาติและเป็นมิตร
แผ่นดินที่อุดมไปด้วยกลิ่นไอแห่งประวัติศาสตร์ นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และศิลปินชื่อก้องโลก
โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา ด้วย Fresh Talent Scheme

-->

สก็อตแลนด์ ดินแดนแห่งโอกาสทางการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตอันไม่รู้ลืม

สก็อตแลนด์เป็นประเทศเล็กที่ยิ่งใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อ ด้วยประชากรเพียงห้าล้านคน แต่ทว่าชาวสก็อตนั้นกลับผลิตผลงานต่างๆที่มีประโยชน์มหาศาลต่อชาวโลกได้อย่างมากมาย นับตั้งแต่กลจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์ ที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมและทำให้สหราชอาณากลายเป็นเจ้าอาณานิคม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ อดัม สมิธ ที่ฝังรากอยู่ในระบบเศรษฐกิจจนกระทั่งปัจจุบัน ยาปฏิชีวนะของอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ที่ช่วยชีวิตมนุษย์ได้นับล้าน ปรัชญาแห่งยุคแสงสว่างของเดวิด ฮูม ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวล รวมไปถึงงผลงานวิจัยสมัยใหม่อย่างแกะดอลลี่ ฯลฯ ล้วนแต่ถือกำเนิดขึ้ิ้นในสก็อตแลนด์
ผู้คนส่วนมากมักจะจินตนาการว่าสก็อตแลนด์เป็นเพียงท้องทุ่งและทะเลสาบอันกว้างใหญ่ แต่โดยความเป็นจริงแล้วสก็อตแลนด์มีเมืองที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุโรป เอดินเบอระเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน Top5 ของยุโรป และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของ UK รองจากลอนดอน กลาสโกว์เป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับสามของสหราชอาณาจักร ในขณะที่อเบอร์ดีนนั้นเป็นศูนย์กลางน้ำมันทะเลเหนือของยุโรป นอกจากนี้ สก็อตแลนด์ยังเป็นประเทศแรกในโลกที่มี Public Education System มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่มากมาย และมีอัตราส่วนงานวิจัยต่อประชากรสูงที่สุดติดอันดับหนึ่งในสามของโลก ร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมสก็อตแลนด์จึงเป็นดินแดนที่น่าไปเรียนต่อที่สุดแห่งหนึ่งในโลกกับเรา แมคดูเคชั่น – สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ ด้วยความสนันสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล และพี่ๆศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ทั้งเรียนและทำงานในสก็อตแลนด์